Vijesti

Glavna planska konferencija (MPC) za SEL-2 ,,Kombinovani napor 21“

U periodu od 21. do 24.06.2021.godine, održana je Glavna planska konferencija (MPC) za vježbu ,,Kombinovani napor 21“, tokom koje će biti provedeno ocjenjivanje na nivou SEL-2 za deklarisanu INF-L-BNG OS BiH. Komandant 1.pb pukovnik Admir Jusupović ujedno i komandant INF-L-BNG OS BiH, prisustvovao je u radu video konferencije (VTC), u okviru prvog radnog dana Glavne planske konferencije (MPC) u kampu Butmir - Sarajevo 21.06.2021.godine. Drugog i trećeg dana u sklopu Glavne planske konferencije (MPC), na lokaciji kasarne ,,7.mbr“ Zenica, vođe sindikata sa dodjelјenim sindikatima, učestvovali su u izradi finalnog nacrta EXPLAN, kao i četvrtog radnog dana, u završnom dijelu Glavne planske konferencije (MPC) kojom je rukovodio brigadir Mirzet Lubenović, iznešena su upustva i instrukcije s cilјem bolјe koordinacije jedinica OS BiH u pripremi za vježbu ,,Kombinovani napor 21“.

2 FOTO GALERIJA