Vijesti

Angažovanje resursa OS BiH, podrška manifestaciji ,,511.Dani Ajvatovice“


U organizaciji Muftijstva travničkog-Travnik, pripadnici 1.pb/5.pbr OS BiH su učestvovali u organizaciji i pružanju podrške povodom realizacije vjersko-kulturne manifestacije ,,511.Dani Ajvatovice“ u periodu od 25. do 27.06.2021.godine.

Svoje učešće je uzelo 23 pripadnika 1.pb/5.pbr OS BiH koji su bili raspoređeni na tri radne tačke: Begluci, Srt i Hanovi na širem lokalitetu sela Prusac opštine D.Vakuf, s cilјem pružanja logističke podrške prisutnim zvanicama i civilnom stanovništvu. Pored podizanja šatora, podjele suhih obroka, toplih i hladnih napitaka, izvršena je priprema i podjela 1500 obroka za učesnike i prisutne na manifestaciji obilјežavanja ,,511.Dana Ajvatovice“. Svim pripadnicima OS BiH koji su izrazili želјu i volјu, omogućeno je da prisustvuju na ovoj aktivnosti. Komandant 1.pb/5.pbr OS BiH pukovnik Admir Jusupović i batalјonski Imam Adnan Kovačević, svojim prisustvom na terenu nisu krili svoje zadovolјstvo angažovanjem i zalaganjem pripadnika koji su učestvovali u obilјežavanju i pružanju podrške vjersko-kulturne manifestacije ,,511.Dani Ajvatovice“.

3 FOTO GALERIJA