Vijesti

Posjeta Zamjenika komandanta NATO štaba i Šefa za tehničko-vojno savjetodavnog odjela pri NATO štabu Butmir-Sarajevo


Dana 02.07.2021.godine u vremenu od 08:30-11:00 sati, priređena je posjeta Zamjenika komandanta NATO štaba, brigadira Denizer Olcay i Šefa tehničko – vojnog savjetodavnog odjela pri NATO štabu pukovnik Valter Ilenič.

Izraz dobrodošlice uputio je komandant 1.pb/5.pbr OS BiH pukovnik Admir Jusupović s članovima komande 1.pb./5.pbr OS BiH Planom posjete održan je informativni brifing, gdje su prisutni upoznati sa zadacima i aktivnostima 1.pb./5.pbr OS BiH u sklopu radne posjete realizovana je Pokazna vježba ,,bliska borba“ i ,,MOUT- čišćenje objekta“.U pratnji komandanta 1.pb/ 5.pbr OS BiH, izvršen je obilazak lokacije kasarne ,,7.mbr“ Zenica i jedinica,1.pč (deklarisane jedinice u sastavu INF-LBNG) i 2.pč/1.pb.Ovom posjetom ostvarena je još bolјa saradnja OS BiH i NATO štaba, a komandant 1.pb pukovnik Admir Jusupović, izrazio je zadovolјstvo i zahvalnost ovom posjetom pripadnika NATO štaba-Sarajevo i poželio uspješnu saradnju u jačanju odnosa OS BiH i NATO.

3 FOTO GALERIJA