Vijesti

Angažovanje resursa OS BiH na obilјežavanju 26.godišnjice genocida nad Bošnjacima ,,SZ UN-a Srebrenica“


Komanda i jedinice 1.pb/5.pbr OS BiH su 06.07.2021.godine izvršile sve neophodne pripreme za pružanje podrške povodom obilјežavanja 11. jula 1995.godine, 26.godišnjice genocida nad Bošnjacima ,,SZ UN-a Srebrenica“.

U tom cilјu komandant 1.pb izvršio je smotru personala i pregled MTS-a koja će biti na upotrebi za predmetnu aktivnost. Formirana je marševska kolona od 12 m/v koja je izvršila pokret sa lokacije kasarne ,,7.mbr“Zenica 07.07.2021.godine u 06:00 sati u pravcu kasarne i aerodroma ,,Dubrave“ Živinice i priklјučiti se glavnini snaga. Za realizaciju ove aktivnosti iz sastava 1.pb/5.pbr OS BiH angažovano je 94 v/l i 61 v/l iz drugih jedinica OS BiH. Dana 07.07. 2021.godine u 10:00 sati na lokaciji kasarne i aerodroma ,,Dubrave“ Živinice, predaja raporta kapetana Benudina Bajraktarevića pukovniku Admiru Jusupoviću o spremnosti za realizaciju predmetne aktivnosti svih učesnika u periodu od 07.07. do 11.07.2021.godine.

Prvog dana ,07.07.2021.godine, u 11:00 sati upućena su 34 v/l sa pratećim sredstvima na RT-1 Nezuk (Sapna) radi uspostavlјanja logorske prostorje za 500 učesnika ,,Marš mira 2021“.

Drugog dana 08.07.2021.godine obilјežavanja 26.godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, sa lokacije kasarne i aerodroma ,,Dubrave“ Živinice u 05:00 sati upućena je prethodnica na RT-2 Liplјe (Zvornik), a u 07:00 sati izvršen je pokret glavnine snaga učesnika za ,,Marš mira 2021“.

Predhodnica na RT-2 Liplјe, izvršila je sve neophodne pripreme za prihvat v/l sa RT-1 Nezuk (Sapna) i glavnine snaga učesnika ,,Marša mira 2021“. Glavni cilј i zadatak pripadnka OS BiH, je uspostavlјanje logorske prostorije, podizanje šatora za prenoćište za oko 2500 učesnika i provođenje mjera sigurnosti i zaštite od COVID- 19 uspostavlјanjem dezobarijera.

3 FOTO GALERIJA