Vijesti

Pripadnici 1/5.pbr OS BiH podržali obilježavanje 26.godišnjice genocida nad Bošnjacima ,,SZ UN-a Srebrenica“


Komanda 1/5. pbr OS BiH je u periodu od 07. do 11. jula 2021. godine, uz podršku sa drugim jedinicama iz sastava OS BiH, 160 pripadnika, pružila podršku u obilјežavanju 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima ,,SZ UN-a Srebrenica“.

Komandant 1/5. pbr pukovnik Admir Jusupović, rukovodio je pripremama i realizacijom predmetne aktivnosti. Aktivnosti koje su iziskivale posebne napore, prethodile su pravovremene pripreme vojnih lica i MTS-a na matičnim lokacijama razmještaja jedinica. Planskim izviđanjem terena, definisane su obaveze za sve privremene organizacijske cjeline koje su obuhvatile osiguranje, smještaj za učesnike marša, vlastiti smještaj i osiguranje jedinica i MTS-a. Zadatak je otpočeo sa uređenjem mjesta prenoćišta za 500 učesnika marša, dana 07.07.2021. godine na lokaciji Nezuk (opština Sapna), a zatim za 2500 učesnika marša u dane 08., 09. i 10.07.2021. godine na lokaciji: Liplјe (opština Zvornik), Pobuđe Mravinci (opština Bratunac) i Potočari (opština Srebrenica) te uspostavlјanjem dezobarijera na provođenju mjera sigurnosti i zaštite od COVID-19. Također, na dan dženaze, dana 11.07.2021. godine, pripadnici 1/5.pbr su asistirali državnim i međunarodnim delegacijama prilikom polaganja cvijeća u „Memorijalnom centru Potočari“. Svi pripadnici OS BiH su prilikom obilјežavanja 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima „SZ UN-a Srebrenica“, pored svih specifičnosti ovog zadatka u složenim vremenskim uslovima i pandemiji COVID-19, pokazali visok nivo discipline i profesionalizma.

4 FOTO GALERIJA