Vijesti

Realizacija Kompjutersko podržane vježbe (CAX) sa deklarisanom jedinicom Bataljonske grupe lake pješadije OS BiH (INF-L-BNG)


Na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ Manjača u Centru za borbene stimulacije u vremenu od 23.08. do 27.08.2021. godine realizuje se Kompjutersko podržana vježba (CAX) na stimulacijskom sistemu JCATS, sa pripadnicima deklarisane jedinice Bataljonske grupe lake pješadije OS BiH (INF-L-BNG).

Vježba se realizuje na osnovu Godišnjeg plana obuke za 2021.godinu, te u skladu sa SOP-om vanjskog NATO ocjenjivanja po Konceptu operativnih sposobnosti  (OCC E&F).

Cilj vježbe je da se kroz Kompjutersku podržanu vježbu (CAX) provjere i unaprijede operativne sposobnosti deklarisane jedinice Bataljonske grupe lake pješadije OS BiH (INF-L-BNG), te da se realnom vremenu planiraju i realizuju operacije podrške miru (OPM).

Sama vježba je realizovana u specifičnim uslovima pandemije COVID-19, pri čemu su provođene propisane mjere prevencije.

10 FOTO GALERIJA