Vijesti

Realizacija M2M događaja u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice 20. septembra 2021. godine počela je realizacija M2M događaj „Medical Tasks Familiarization 21-2“.
Cilj M2M događaja je da se pripadnici OS BiH upoznaju sa procedurama TPP, NATO-a i vojske SAD-a. Realizacija M2M događaja Medical Tasks Familiarization 21-2“ u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH trajat će pet dana. Izvođači obuke na M2M događaju su instruktori Nacionalne Garde Meryland i instruktori OS BiH.

M2M događaj će biti realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učešćem u obuci usmjerenoj na osposobljavanju i usavršavanju pripadnika OS BiH. Po završetku M2M događaja pripadnici OS BiH će steći potrebne sposobnosti kako bi stečano znanje mogli prenijeti i na pripadnike jedinica iz kojih dolaze.

Brigada će u koordinaciji i mogućnostima pripadnika međunarodnih snaga i u narednom razdoblju nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposobljavanja personala kako bi dostigli potrebne standarde NATO-a.

9 FOTO GALERIJA