Vijesti

Uspješna realizacija M2M događaja u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH


Dana 24. septembra 2021. godine na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, završen je M2M događaj „Medical Tasks Familiarization 21-2“. Cilј M2M događaja je bio da se pripadnici OS BiH upoznaju sa procedurama taktičke prve pomoći NATO-a i vojske SAD-a.

Po završetku pokazne vježbe, izvšeno je postrojavanje učesnika. Prisutnima se obratio  komandant 5.pbr OS BiH brigadir Emir Kliko gdje je iskazao zahvalnost svim učesnicima na zalaganju i postignutim rezultatima, a posebno instruktorima Nacionalne Garde Meryland. Nakon obraćanja komandanta učesnicima vježbe uslijedila je dodjela sertifikata završene obuke Taktičke prve pomoći. Instruktorima Nacionalne Garde Meryland, komandant 5. pbr OS BiH brigadir Emir Kliko uručio je poklone u ime načelnika ZŠ general pukovnika Senada Mašovića i u ime komande 5.pbr OS BiH.

M2M događaj „Medical Tasks Familiarization 21-2“ je trajao 5 dana, a na istom je učestvovalo 44 pripadnika OS BiH. Izvođači obuke na M2M događaju bili su instruktori Nacionalne Garde Meryland i instruktori OS BiH. Na završnoj pokaznoj vježbi M2M događaja, učesnici vježbe su demonstrirali usvojene vještine i pokazali stepen obučenosti pripadnika OS BiH. Treba napomenuti da su svi polaznici M2M događaja „Medical Tasks Familiarization 21-2“ pokazali visok stepen profesionalnosti što je dokaz da je priprema i samo izvođenje navedene aktivnosti realizovano kvalitetno, kao i selekcija pri odabiru polaznika M2M događaja.

M2M događaj „Medical Tasks Familiarization 21-2“ je realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učestvovanjem u obuci usmjerenoj na osposoblјavanju i usavršavanju pripadnika OS BiH. Po završetku M2M događaja pripadnici OS BiH će stečeno znanje i sposobnosti prenijeti i na pripadnike jedinica iz kojih dolaze. Brigada će u saradnji sa međunarodnim snagama u narednom periodu nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposoblјavanja personala kako bi dostigli potrebne standarde NATO-a.

12 FOTO GALERIJA