Vijesti

Posjeta Asocijacije Vojno diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH 5.pbr OS BiH


Dana 30.09. 2021. godine na lokaciji kasarne i aerodorma „Dubrave“ Živinice realizovana je posjeta Asocijacije vojno diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH 5. pješadijskoj brigadi OS BiH.

Cilj posjete Asocijacije vojno diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH 5.pbr OS BiH je unapređenje saradnje između predstavnika VDP-a i OS BiH, te upoznavanje sa stanjem i aktivnostima u OS BiH. Pored akreditovanih VDP u BiH 5.pbr OS BiH posjetio je i komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić.

Nakon prijema Asocijacije vojno diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH, realizovan je „Okrugli stol“ na kojem su predstavnici Asocijacije vojno diplomatskih predstavnika upoznati sa stanjem i aktivnostima OK OS BiH i 5.pbr u 2021. godini i planiranim aktivnostima za 2022. godinu. U nastavku posjete pripadnika Asocijacije vojno diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH, realizovani su informativni brifing OK OS i informativni brifing 5.pbr u amfiteatru komande 5.pbr. Na kraju brifinga prisutnima se obratio Doajen A VDP-a u BiH. Poslije brifinga razmjenjeni su prigodni pokloni sa predstavnicima Asocijacije vojno diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH.  Ispred zgrade komande 5.pbr realizovano je zajedničko fotografiranje A VDP-a u BiH i pripadnika OS BiH. Poslije fotografisanja, izjave za medije dali su: generalmajor Radovan Ilić i komandnt 5.pbr brigadir Emir Kliko.

Nakon toga uslijedio je obilazak  lokacije „Dubrave“ Živinice.

Prilikom posjete Asocijacije vojno diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH,  prisustvovali su i pripadnici medija koji su imali priliku uzeti izjave od aktera ove posjete.

11 FOTO GALERIJA