Vijesti

Pripadnici oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice dobrovoljno darovali krv


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, 14. oktobra 2021. godine realizovana je akcija dobrovoljnog darovanja krvi. Akcija je realizovana u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi.

Ovu akciju realizovali su: Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5. bataljonom logističke podrške/Komande logistike i odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli.

Krv je dobrovoljno darovalo 16 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/KL, brigade Taktičke podrške, br ZS i PZO).

Voditelj tima Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli je po završetku akcije dobrovoljnog darovanja krvi izrazio zadovoljstvo odazivom pripadnika OS BiH, na ovoj sada već tradicionalnoj akciji. Također, istakao je da se pripadnici OS BiH i pored organizovanih akcija, koje se realizuju tri puta godišnje, redovito odazivaju na poziv odjela za transfuziologiju u slučajevima kada treba hitno osigurati određen broj doza krvi.

5 FOTO GALERIJA