Vijesti

Otvaranje kursa za razvoj vođa u 5. pbr OS BiH


Dana, 18. oktobra 2021. godine, otvoren je ”Kurs za razvoj vođa“.

Kurs će se realizovati na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice u periodu od 18.10. do 12.11.2021. godine u organizaciji 5. pješadijske brigade OS BiH. Navedeni kurs u trajanju od četiri sedmice pohađat će 32 pripadnika iz sastava 5.pbr OS BiH. Izvođači obuke, bit će obučeni instruktori iz 5. pješadijske brigade.

Kurs će biti realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učešćem u obuci usmjerenoj na izvršenje obnašanja dužnosti vođe u OS BiH. Po završetku kursa vojnici će steći potrebne uslove da mogu aplicirati na kurs za prvi podoficirski čin.

Brigada će i u narednom periodu nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposobljavanja personala sa akcentom na vojnički kadar.

5 FOTO GALERIJA