Vijesti

Uspješno realizovan Kurs za razvoj vođa u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH


Podjelom uvjerenja o završenom kursu dana 11. novembra 2021. godine od strane komandanta 5.pbr OS BiH brigadira Emira Klike, uspješno je okončan osnovni kurs za razvoj vođa. Kurs je realizovan na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice u periodu od 18.10. do 11.11.2021. godine u organizaciji 5.pješadijske brigada OS BiH.

Navedeni kurs u trajanju od četiri sedmice pohađalo je 32 pripadnika iz sastava 5.pbr OS BiH. Izvođači obuke bile su dočasnici iz 5. pješadijske brigade. Završno testiranje polaznika kursa realizovano je 10.11.2021.godine. Testiranje su izvršili pripadnici Komande za obuku i doktrinu OS BiH. Treba napomenuti da su svi kandidati uspješno prošli testiranje, što je dokaz da je priprema i sama izvedba obuke realizovana kvalitetno, kao i odabir polaznika kursa. Kurs je realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učešćem u obuci usmjerenoj na izvršenje obavljanja dužnosti vođe u OS BiH. Završetkom kursa vojnici su stekli uslov da mogu aplicirati na konkurs za prvi podoficirski čin.


Brigada će i u narednom periodu nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposobljavanja personala sa akcentom na vojnički kadar.

9 FOTO GALERIJA