Vijesti

Godišnja analiza obuke u 5. pbr OS BiH


Dana 18.11.2021. godine na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, realizovana je analiza obuke Komande i jedinica 5.pbr OS BiH. Ovoj aktivnosti pored najodgovornijih pripadnika brigade (Komadanta i štabova, komandira jedinica) prisustvovao je i Tim oficira OK OS BiH koji je predvodio zamjenik komandanta za operacije OK OS BiH, brigadir Mirzet Lubenović.

Bila je ovo prilika da se u skladu Smjernicama Komandanata brigade sagledaju planirane i realizovane aktivnosti po obuci u 2021. godini, kao i naknadno planirane aktivnosti. Težište analize obuke istaknuto je kroz prezentaciju brifinga komandanata bataljona o obuci kao i deklarisane bataljonske grupe lake pješadije, realizovanju ocjenjivanje jedinica deklarisanih po OCC E&F konceptu, obuci sa MnBn EUFOR-a, Vježbi vanjskog ocjenjivanja „DINAMIČAN ODGOVOR 21-4, obuci izviđača u zimskim i ljetnim uslovima, grupno gađanje jedinice borbene podrške, obuci za  pomoć civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda, stručno-specijalističkoj obuci i drugim oblicima obučavanja.

Nakon brifinga Komandanata bataljona uslijedila su izlaganja pripadnika Komande brigade po pitanju individualne, institucionalne i kolektivne obuke, kao i načinu njihovog budžetiranja, kako bi se prevazišli logistički problemi koji zajedno sa angažovanjem na drugim obavezama predstavljaju glavne ometače obuke. Načelnik štaba 5.pbr OS BiH brigadir Sreten Milošević, je na kraju analize prezentovao Komandantove Smjernice obuke za 2022. godinu te najavio još intezivniju i sadržajniju obuku. Brigadir Mirzet Lubenović je zatvorio analizu te istakao zadovoljstvo sa prezentovanim rezultatima obuke i zahvalio se pripadnicima brigade na uspješno provedenoj obuci. 

5 FOTO GALERIJA