Vijesti

Obilježavanje Dana OS BiH na lokacijama 5. pješadijske brigade OS BiH


Svečanim postrojavanjem jedinica 5.pješadijske brigade na lokacijama razmještaja, dana 29. novembra 2021. godine, obilježena je 16. godišnjica osnivanja OS BiH, 1. decembar - „ Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“.

Obilježavanje Dana OS BiH u kasarnama, “Mato Lučić-MaturicaKiseljak, “Vojvoda Stepa Stepanović” Bijeljina iJosip Karimović-Grabo Žepče organizovale su komande bataljona za svoje pripadnike, dok je na lokaciji kasarne i aerodorma „Dubrave“ Živinice, Komanda 5. pješadijske brigade bilo nositelj aktivnosti svečanog postrojavanja kako za svoje pripadnike, tako i za pripadnike jedinica drugih ustrojbenih cjelina OS BiH razmještenih na ovoj lokaciji. Na lokaciji „7. Muslimanske brigade“ Zenica, obilježavanje godisšnjice Dana OS BiH će biti organizovano dana 01.12.2021.godine.

U kasarni i aerodromu „Dubrave“ na lokaciji razmještaja komande 5.pbr vojnicima u stroju i gostima obratio se načelnik štaba 5.pbr OS BiH, brigadir Sreten Milošević. U svom govoru Načelnik štaba je naglasio glavne događaje koji su obilježili 5.pbr u ovoj godini, te postignute rezultate koje je ostvarila brigada, kao i druge jedinice OS BiH stacionirane na lokaciji. Takođe je naglasio i težišne aktivnosti koje nas očekuju u 2022.godini.

Brigadir Milošević i komandiri jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji iskoristili su ovu prigodu te su nagrađenim i pohvaljenim pripadnicima OS BiH čestitali na postignutim rezultatima u protekloj godini.

14 FOTO GALERIJA