Vijesti

Dodjela doniranih sredstava TM A 77


Na lokaciji Zavoda za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH, dana 02. decembra 2021. godine realizovano je uručenje doniranih srdstava TM A 77, podjelu za javno zdravstvo Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.

Ovu akciju realizovali su: MO BiH, OK OS BiH, Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5. bataljonom logističke podrške. Dana 02. 12.2021.godine u prostorijama Uprave za javno zdravstvo Brčko Distrikta izvršena je predaja doniranih  sredstava TM A 77.

Delegacija OS BiH u kojoj je bio Tim oficira 5.pbr realizovali su predaju doniranih sredstava pripadnicima uprave za javno zdravstvo Brčko Distrikta BiH. Pripadnici Uprave za javno zdravstvo Brčko Distrikta zahvalili su se na doniranim sredstvima i iskazali kako saradnja OS BiH i njihove ustanove ima jako dobra iskustva. Major Miodrag Pavlović je istakao kako će se saradnja OS BiH i civilnih organizacija i dalje nastaviti na obostranu korist.

4 FOTO GALERIJA