Vijesti

Posjeta u 5.pbr OS BiH predstavnika grada Gradačac


Dana 09. decembra 2021. godine u posjeti kod komandanta 5. pješadijske brigade OS BiH, brigadira Emir Klike, boravili su predstavnici civilnih struktura vlasti i policijskih struktura Grada Gradačca, povodom dana OS BiH.

U ime Gradonačelnika Grada Gradačac, delegaciju je predvodio šef službe CZ Gradačac Isam Sendić. Prijem se održao u kabinetu Komandanta 5.pbr OS BiH , na kom se između ostalog razgovaralo o realizovanoj obuci Izviđačkih jedinica 5.pbr na LPO “Vidara” Gradačac na kojoj su u realizaciji situacijske vježbe “Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju prirodnih nesreća - poplava” učešće uzele civilne i policijske strukture Grada Gradačac.

Predstavnici ovih struktura su iskazali zadovolјstvo sa ostvarenom saradnjom u realizaciji obuke u protekloj godini te izrazili želјu da se saradnja nastavi i u narednoj godini.

Tokom posjete, delegacija je posjetila i Muzej 2 pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH. Komandant 5.pbr je uručio zahvalnice učesnicima civilnih struktura vlasti za ostvarenu saradnju u realizaciji obuke u protekloj godini. Posjeta je završena razmjenom skromnih poklona.

9 FOTO GALERIJA