Vijesti

Uspješno završen Kurs za razvoj vođa u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH


Dana 16.12.2021.godine izvršena je podjela uvjerenja o završenom kursu, od strane glavnog narednika u 5.pbr OS BiH zastavnika I klase Omera Bećirovića, a završetak kursa je 17.12.2021.godine. Kurs je realizovan na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice u periodu od 22.11. do 17.12.2021. godine u organizaciji 5.pješadijske brigade OS BiH.

Navedeni kurs u trajanju od četri sedmice završilo je  31 kandidat iz sastava 5.pbr OS BiH.

Najbolјi kandidat kursa je OR-2 Adnan Selimović iz  sastava 1.pb, drugi kandidat na ovom kursu je OR-3 Admir Fejzić iz sastava 1.pb i treći u rangu je OR-2 Todorović Dalibor, pripadnik voda Vojne policije u 5.pbr OS BiH.

Izvođači obuke, bili su podoficiri iz 5. pješadijske brigade. Završno testiranje polaznika kursa realizovano je 15.12.2021.godine. Testiranje su izvršili pripadnici Komande za obuku i doktrinu OS BiH. Treba napomenuti da su svi kandidati uspješno prošli testiranje, što je dokaz da je priprema i sama izvođenje obuke realizovana kvalitetno, kao i sam odabir kandidata. Kurs je realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učestvovanjem u obuci usmjerenoj na izvršenju dužnosti vođe u OS BiH. Završetkom kursa vojnici su stekli uslov da mogu aplicirati za prvi podoficirski čin.

 Brigada će i u narednom periodu nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposoblјavanju personala sa akcentom na vojnički kadar.

10 FOTO GALERIJA