Vijesti

Realizovana Inicijalna Planska konferencija (IPC) za vježbu vanjskog ocjenjivanja “Dinamičan odgovor 22-5”


Na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice, 12.01.2022. godine realizovana je Inicijalna planska konferencija za vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 22-5“.

Nosilac realizacije konferencije je Operativna komanda OS BiH. Konferenciju je otvorio zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije, brigadir Mirzet Lubenović prezentovanjem osnovnih ciljeva vježbe, te očekivanim produktima konferencije. Također je naglasio značaj daljnjeg razvoja operativnih sposobnosti jedinica OS BiH.

Održana konferencija predstavlja prvu fazu priprema za vježbu koja će se u junu tekuće godine realizovati na poligonu za borbenu obuku Manjača. Nakon rada u sindikatima, vođe sindikata su putem kratkih brifinga izvršili potvrđivanje produkata konferencije.

Komandant 5.pbr, brigadir Emir Kliko naglasio je važnost realizovanja vježbe „Dinamičan odgovor 22-5“ i iznio prijedloge kako i na koji način unaprijediti vježbu.

5 FOTO GALERIJA