Vijesti

Otvaranje kursa za razvoj vođa u 5. pbr OS BiH


Kurs će se realizovati na lokaciji kasarne i aerodoroma „Dubrave“ Živinice u periodu od 07.03. do 01.04.2022. godine u organizaciji 5. pješadijske brigade OS BiH.

Navedeni kurs u trajanju od četiri sedmice pohađat će 30 pripadnika 5.pbr OS BiH. Izvođači obuke bit će obučeni instruktori iz 5. pješadijske brigade. Kurs će biti realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učešćem u obuci usmjerenoj na izvršenje i obavljanju dužnosti vođe u OS BiH. Po završetku kursa vojnici će steći potrebne uslove da mogu aplicirati na konkursu za prvi podoficirski čin.

Brigada će i u narednom periodu nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposobljavanja personala sa akcentom na vojnički kadar.

4 FOTO GALERIJA