Vijesti

Realizovano bojevo gađanje mješovite artiljerijsko-raketne baterije ab/5.pbr


Na osnovu Godišnjeg plana obuke Artiljerijskog bataljona/5.pbr Žepče za 2023.godinu i Smjernica komandanta ab/5.pbr za III kvartal 2023.godine Artiljerijski bataljon/ 5. pješadijske brigade realizovao je bojevo gađanje mješovite artiljerijsko-raketne baterije u vremenu od 04.09. do 06.09.2023. godine na poligonu Centra za borbenu obuku Manjača.

Bojevo gađanje realizovano je sa tri haubice H-122mm D 30 J i jednog samohodnog višecjevnog lansera raketa - SVLR 122mm APRA-40.  Pripreme za realizaciju bojevog gađanja vršene su na LPO kasarne „Josip Karimović – Grabo“ u Žepču i iste su završene sa STX vježbom na temu „Izviđanje, izbor i posijedanje vatrenog položaja“. Dana, 04.09.2023.godine u vremenu od: 07,00-13,00 časova, Artiljerijski bataljon 5.pješadijske brigade izvršio je marševanje sa vojno kontrolisanog područja kasarne „Josip Karimović- Grabo“ Žepče do Centra za borbenu obuku Manjača. Po dolasku u Centar za borbenu obuku izvršena je uspostava žične i radio veze sa KM CBO Manjača, te posijedanje vatrenog položaja haubica 122mm i SVLR APRA-40 i priprema za realizaciju bojevog gađanja. Kvalifikacijsko bojevo gađanje realizovano je kroz scenario: - Korektura SVLR 122 mm APRA-40, - Korektura i gađanje haubicama H-122 mm, - Završni udar SVLR 122mm APRA-40.

Kvalifikacijskom bojevom gađanju prisustvovao je komandant 5.pješadijske brigade, brigadir Emir Kliko sa timom starješina. Nakon završenog gađanja k-dant 5.pbr brigadir Emir Kliko izvršio je analizu realizacije bojevog gađanja te istakao visoku obučenost posada, tima vatrene podrške i ostalih elemenata koji su učestvovali u pripremi i izvedbi bojevog gađanja. Bojevo gađanje artiljerijsko-raketnih jedinica ab/5.pbr vrhunac je obuke gdje su vojnici i starješine pokazale visok stepen obučenosti i spremnosti za izvršenje svih postavljenih zadataka, istakao je pukovnik Mato Jakić komandant artiljerijskog bataljona. Artiljerijsko-raketna baterija postigla je odlične rezultate u gađanju.

4 FOTO GALERIJA