Vijesti

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH boravili u radnoj posjeti 5.pbr na lokaciji GPO „Manjača“


Dana 26.09.2023.godine u vremenskom period od 09:30 do 12:00, Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine na čelu sa Predsjedavajućim gosp. Jasmin Imamović, te parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, posjetili su komandu 5.pbr na lokaciji GPO “Manjača” gdje je u toku izvođenje vježbe vanjskog ocjenjivanja “Dinamičan Odgovor 23-6/5”.

Prilikom posjete Centru za borbenu obuku OS BiH na Manjači, Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH, parlamentarni vojni povjerenik zajedno sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH, razgovarali su s predstavnicima Komande 5.pješadijske brigade.

Komandant brigade brigadir Emir Kliko sa saradnicima upoznao je navedene timove sa stanjem i aktivnostima u brigadi, kao i sa aktivnostima koje se izvode na poligonu. Tokom obilaska 5.pješadijske brigade, Zajednička komisija za sigurnost i odbranu BiH i ostali timovi obišli su komandno mjesto brigade, te su upoznati sa ciljevima izvođenja vježbe kao i razmještajem jedinica na poligonu.

U ime Zajedničkog štaba OS BiH, članove Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH i parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, pozdravio je i zamjenik načelnika ZŠ OS BiH, generalmajor Gojko Knežević.

4 FOTO GALERIJA