Vijesti

Uspješno realizovan kurs za razvoj vođa u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH


Podjelom uvjerenja o završenom kursu, 30. novembra 2023. godine, od strane načelnika S-3/5.pbr OS BiH brigadira Željka Paradžika, uspješno je okončan osnovni kurs za razvoj vođa. Kurs je realizovan na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave“ Živinice u periodu od 06.11. do 30.11.2023. godine u organizaciji 5.pješadiske brigade OS BiH.

Navedeni kurs u trajanju od četiri sedmice pohađalo je  46 zaposlenih vojnih osoba iz sastava 5.pbr OS BiH. Izvođači obuke su bili iskusni podoficiri iz brigade. Završno testiranje polaznika kursa realizovano je 29.11.2023. godine koje su izvršili uposlenici  Zapovjedništva za obuku i doktrinu OS BiH. Treba napomenuti da su svi kandidati uspješno prošli testiranje, što je dokaz da je priprema i samo izvođenje obuke realizovano kvalitetno, kao i selekcija pri odabiru polaznika kursa.

Tečaj je realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim sudjelovanjem u obuci usmjerenoj na izvršenje obnašanja dužnosti vođe u OS BiH.

Brigadir Paradžik je čestitao uspješnu realizaciju i završetak kursa svim polaznicima. Završetkom tečaja vojnici su stekli uvjet da mogu aplicirati na natječaju za prvi podoficirski čin. Brigada će i u narednom periodu nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposobljavanja personala s akcentom na vojnički kadar.

6 FOTO GALERIJA