O 6. PBR

Zadaci

LISTA OSNOVNIH ZADATAKA MISIJE 6.pbr

Operacije stabilizacije i učešća u operacijama kolektivne sigurnosti

Operacije sigurnosti

Operacije podrške miru

Humanitarne operacije

Ofanzivne operacije

Pokret do kontakta

Napad

Eksploatacija

Gonjenje

Defanzivne operacije

Mobilna odbrana

Odbrana područja

Retrogradne operacije

Info operacije

Operacije sigurnosti informacija

Operacije pružanja pomoći civilnim vlastima u reagovanju na prorodne i druge katastrofe i nesreće

Opreacije podrške u slučaju poplava

Opreacije podrške u slučaju požara

Opreacije podrške u slučaju zemljotresa

Opreacije podrške u slučaju snježnih padavina

Opreacije podrške u slučaju epidemija i pandemija

Podrška institucijama za provođenje operacija podrške civilima u borbi protiv terorizma i zaštita civila, kao dio državne sigurnosti

Druge operacije podrške civilnim vlastima u velikim javnim događajima (sportski, kulturni, vjerski i drugi događaji)

Priprema pojedinaca i jedinice za misije stabilizacije i učešća u operacijama podrške miru