O 6. PBR

Kontakt

Adresa:

Kasarna „Kozara“ Banja Luka

Kraljice Marije bb,

78 000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Dežurne službe:

Dežurni operativni 6.pbr: 051/335-915, E-mail: 6pbr.dezurni@mod.local

Telefonski centar - Centrala: 051/335-999

FAX - Centar veze: 051/335-928

Dežurni DK stanice: 051/335-926, E-mail: 6pbr.dkstanica@mod.local

Odjeljenje za CVS i OSJ

Oficir za CVS i OSJ:

pukovnik Duško Marić, telefon: 051/335-905, E-mail: dusko.maric@mod.local

Oficir za informisanje:

major Sedik Ljubijankić, telefon: 051/335-948, E-mail: sedik.ljubijankic@mod.local

Podoficir za CVS:

stariji vodnik I klase Draško Kajkut, telefon:  051/335-948, E-mail: drasko.kajkut@mod.local