Vijesti

Inspekcija po Sporazumu o subregionalnoj kontroli naoružanja na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci


U skladu sa Sporazumom o subregionalnoj kontroli naoružanja, 13. oktobra 2021.godine, na lokaciji razmještaja komande 6.pbr u kasarni „Kozara“ u Banjaluci, Inspekcijski tim Republike Srbije, kojeg predvodi potpukovnik Vlastimir Milovanović, proveo je inspekciju naoružanja koja se provodi u skladu sa odredbama pomenutog sporazuma.

Načelnik štaba 6.pbr pukovnik Anto Klajić, primio je Inspekcijski tim u komandi brigade na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banjaluci, te im u ime komandanta 6.pbr i u svoje ime zaželio dobrodošlicu. U pratnji Inspekcijskog tima R. Srbije o subregionalnoj kontroli naoružanja su bili: prateći tim iz MO i OS BiH kojeg je predvodio brigadir Amer Duraković, posmatrač ispred Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), pukovnik Robin Mossinkoff, posmatrač ispred Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Narednik I klase Gorazd Pečnik iz R. Slovenije.

Kroz informativni brifing i u skladu sa propisanim procedurama, pukovnik Klajić je u okviru Informativnog brifinga gostima prezentovao informacije te ih upoznao o situaciji shodno predmetu inspekcije.

Vođa inspekcijskog tima iz R. Srbije potpukovnik Milovanović, izrazio je zadovoljstvo posjetom, te je u svoje i ime tima zahvalio na kooperativnom i profesionalnom pristupu realizaciji predmetne aktivnosti, naglasivši da je informativni brifing bio veoma detaljan, neostavljajući prostor za nejasnoće i nerazumijevanja.

Nakon realizacije prvog dijela ove aktivnosti, izvršen obilazak određene jedinice na lokaciji kasarne i inspekcija predmetnih sredstava, te je kroz izlazni brifing okončana današnja aktivnost.

8 FOTO GALERIJA