Vijesti

Situcijska terenska vježba (STX) pješadijskog voda


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) 6.pbr u 2021.godini i smjernicama komandanta brigade, 10. novembra 2021.godine, na lokaciji kasarne „Sinovi Posavine“ u Orašju, pripadnici 3.pb realizovali su Situacijsku terensku vježbu pješadijskog voda sa ocjenjivanjem.

Realizacija ove STX vježbe imala je za cilj da se izvrši procjena obučenosti i osposobljenosti jedinica u izvršavanju zadataka definisanih misijom jedinice. Tokom vježbe neki od zadataka koje je jedinica realizovala su: Taktike, tehnike i procedure u konvencionalnim operacijamna, taktičko kretanje, reakcija na date situacije u pokretu te zauzimanje i posjedanje određenoga objekta. Ocjenjivački tim iz sastava komande brigade koji je vršio ocjenjivanje komande 1.pč i ocjenjivački tim komande 3.pješadijskog bataljona (2 nivoa više), su stekli uvid u osposobljenost i obučenost ocjenjivačkih elemenata.


Načelnik štaba 6.pbr pukovnik Anto Klajić, koji je bio vođa ocjenjivačkog tima, zahvalio je na prezentovanim aktivnostima, te naglasio da su komanda 1.pč/3.pb uključujući i ocjenjivani pješadijski vod iz sastava navedene čete, pokazali visok nivo profesionalizma, osposobljenosti i obučenosti u svim ocnjivanim zadacima. U ime komandanta brigade, brigadira Radovana Jovića, u svoje ime i ime ocjenjivačkog tima, pukovnik Klajić je čestitao svim učenicima na uspješno prezentovanoj vježbi.

Tokom planiranja i same realizacije vježbe sa ocjenjivanjem, vodilo se računa o poštivanju naređenih i propisanih mjera na zaštiti od pandemije COVID-19.

4 FOTO GALERIJA