Vojni portal

Realizacija Glavne planske konferencije (MPC) za vježbu „COVID-19“


U skladu sa Planom obuke komandi i jedinica OS BiH u 2020-toj godini 04. augusta 2020. godine u kasarni „Kozara“ u Banjaluci realizovana je Glavna planska konferencija (MPC) za vježbu „COVID 19“.

Konferencijom je rukovodio brigadni general Kenan Dautov, zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije. Pomenutoj konferenciji koja je zbog epidemiološke situacije uzrokovana COVID-19 realizovana putem video konferencijskog servisa (VTS), prisustvovali su predstavnici ZŠ OS BiH, OK i KP OS BiH, predstavnici svih komandi i jedinica OS BiH koje će učestvovati ili su u neposrednoj podršci u realizaciji vježbe, te predstavnici civilnih institucija i komplemetarnih službi u BiH (MUP FBiH, MUP RS, FUCZ i CZ Brčko distrikta). Konferencija je realizovana sa ciljem da se analiziraju i potvrde rezultati, produkti kao i zaključci sa Inicijalne planske konferencije (IPC), te definišu obaveze i razmjene odgovarajuće informacije potrebne za realizaciju Finalne planske konferencije (FCC). Poslije uvodnog obraćanja brigadnog generala Kenana Dautovića zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije, komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović ujedno komandant glavnih snaga za obučavanje se u svom obraćanju osvrnuo na ciljeve i zadatke vježbe, te očekivane produkte iste. Upoznao je prisutne sa realizovanim aktivnostima u periodu između dvije konferencije, te naglasio izazov koji sa sobom nosi epidemija COVID-19. Brigadni general Kenan Dautović ocjenio da je ova konferencija uključujući i produkte rada realizovana veoma uspješno, te naglasio da će u narednom periodu uslijediti zaključci sa ove konferencije, kako bi svi učesnici u vježbi uspješno realizovali sve neophodne zadatke do Finalne planske konferencije (FCC).

5 FOTO GALERIJA