Vojni portal

Realizacija Finalne koordinacijske konferencije (MPC) za vježbu „COVID-19“


U skladu sa Planom obuke komandi i jedinica Oružanih snaga BiH u 2020.godini, 03. septembra 2020. godine u kasarni „Kozara“ u Banja Luci realizovana je Finalna koordinacijska konferencija (FKK) za vježbu „COVID-19“.

Konferencijom je rukovodio zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Kenan Dautov. Pomenutoj konferenciji koja je zbog epidemiološke situacije uzrokovana COVID-19 realizovana putem video konferencijskog servisa (VTS), prisustvovali su predstavnici ZŠ OS BiH, OK, KOiD i KP OS BiH, predstavnici svih komandi i jedinica OS BiH koje će učestvovati ili su u neposrednoj podršci u realizaciji vježbe, te predstavnici civilnih institucija i komplementarnih službi u BiH (MUP FBiH, MUP RS, FUCZ i CZ Grada Banja Luka).

Konferencija je realizovana sa cilјem da se analiziraju i potvrde rezultati, produkti kao i zaklјučci sa Glavne planske konferencije (GPK), te definišu obaveze i razmjene odgovarajuće informacije potrebne za realizaciju vježbe „COVID-19“.

Poslije uvodnog obraćanja zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadnog generala Kenana Dautovića, komandant 6.pbr te ujedno i komandant glavnih snaga za obučavanje brigadir Radovan Jović  u svom obraćanju se osvrnuo na cilјeve i zadatke vježbe ali i na očekivane produkte. Upoznao je prisutne sa realizovanim aktivnostima u periodu između dvije konferencije, te naglasio izazov koji sa sobom nosi epidemija COVID-19.

Brigadni general Kenan Dautović ocijenio da je ova konferencija uklјučujući i produkte rada realizovana veoma uspješno te naglasio da će u narednom periodu uslijediti zaklјučci sa ove konferencije, kako bi svi učesnici u vježbi uspješno realizovali sve neophodne zadatke do početka vježbe.

4 FOTO GALERIJA