Vojni portal

Realizacija bojevog gađanja sa minobacačima 120 mm i 60 mm


U skladu sa Planom obuke komandi i jedinica OS BiH u 2020.godini, 03. septembra 2020. godine na Lokalnom području za obuku (LPO) na Manjači realizovano je bojevo gađanje sa minobacačima MB 120 mm i MB 60 mm.

Cilj ovog bojevog gađanja kojeg su realizovali pripadnici iz sastava 1.pješadijskog bataljona je da se sagleda spremnost komande i jedinica za učešće na aktivnosti grupnog artiljerijskog gađanja kojeg će jedinice vatrene podrške OS BiH realizovati tokom mjeseca oktobra.

Komandant 1. pješadijskog bataljona/ 6.pbr OS BiH pukovnik Goran Stokić, prisustvovao je gađanju na lokaciji LPO Manjača, gdje se još jednom uvjerio u spremnost i osposobljenost  pripadnika jedinice u realizaciji zadataka kao što su bojeva gađanja. Svim učesnicima na pomenutoj aktivnosti čestitao je na profesionalnom odnosu i ostvarenim rezultatima.

Kompletan personal u vježbi je pokazao vrlo dobru obučenost i uvježbanost u radu sa oruđima, što je rezultiralo uspješno realizovanom aktivnošću, a što potvrđuju i odlični rezultati na postavljenim metnim situacijama kao i činjenice da je cjelokupni proces pripreme i samog izvođenja gađanja protekao bez vanrednih događaja.

8 FOTO GALERIJA