Vojni portal

Realizacija MAPEX vježbe „COVID-19“


U skladu sa Planom obuke komandi i jedinica OS BiH u 2020. godini, od 16. do 18. septembra 2020.godine, komanda 6.pbr realizovala je MAPEX vježbu „COVID-19“.

Ova vježba je realizovana sa ciljem uvida u spremnost komande i jedinica za realizaciju CAX/SIMEX vježbe “COVID-19”, koju će početkom mjeseca oktobra 2020.godine komanda i jedinice OS BiH u saradnji sa civilnim institucijama i komplemetarnim službama u BiH realizovati na lokacijama razmještaja komandi i jedinica OS BiH.

Načelnik štaba 6.pbr, pukovnik Josip Slišković, u ime komandanta 6.pbr brigadira Radovana Jovića i u svoje ime pozdravio sve učesnike u vježbi naglasivši da je 6.pbr vježbu ove vrste realizovala prvi put što je predstavljalo poseban izazov.

Poslije uvodnog obraćanja pukovnika Sliškovića, PNŠ za operacije i obuku u 6.pbr, brigadir Emsad Čičkušić, u svom obraćanju osvrnuo na ciljeve, zadatke i produkte vježbe istaknuvši da je vježba uspješno realizovana. Tokom realizacije pomenute vježbe u kojoj su učestvovali i oficiri specijalisti iz sastava brigade ZS i PZO i brigade TP, komanda i jedinice 6.pbr su u potpunosti ispoštovale propisane i naređene mjere za zaštitu personala i sprečavanju širenja korona virusa.

11 FOTO GALERIJA