Vojni portal

Realizovana humanitarna akcija pripadnika Artiljerijskog bataljona

Pripadnici Artiljerijskog bataljona 6. pbr OS BiH su 03.02.2016. godine dobrovoljno posjetili povratničku porodicu, samohranu i bez novčanih primanja, 81.-godišnju gospođu Draginju Masaladžić, u selu Karadaglije opštine Tešanj. Aktivnost je organizovana i realizovana samoinicijativno na dobrovoljnoj osnovi uz prikupljanje novčanih sredstava pripadnika Artiljerijskog bataljona i koordinaciju sa Vodom za podršku KL OS BiH te organizacijom ,,Crvenog krsta“ grada Doboja. U ovoj humanitarnoj akciji učestvovalo je 25 pripadnika Artiljerijskog bataljona 6. pbr OS BiH i Voda za podršku KL OS BiH. Prilikom posjete ovoj 81.-godišnjoj starici, uručena su dva paketa (prehrambeni i higijenski) pomoći. I ovom prilikom izražena je samoinicijativnost i humanost na djelu pripadnika OS BiH što je od izuzetnog značaja, kako za civilno stanovništvo u BiH i lokalnu zajednicu tako i za unaprijeđenje civilo-vojne saradnje.