Vojni portal

Pripadnici 2.pb/6.pbr realizovali kvalifikacijsko bojevo gađanje pješadijskim naoružanjem


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) komandi i jedinica OS BiH za 2021.godinu, pripadnici iz sastava 2.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade su u periodu od 22. do 24. juna 2021. godine, na strelištu u kasarni „Adil Bešić“ u Bihaću realizovali kvalifikacijsko bojevo gađanje (KBG) iz pješadijskog naoružanja.

Planiranje i izvršenje bojevih gađanja iz pješadijskog naoružanja prije svega ima cilj održavanje dostignutog nivoa osposobljenosti te podizanje obučenosti vojnih lica na još viši nivo. Ovom prilikom bojevo gađanje je realizovano sa AP M16 A1 i PM M60. U okviru bojevog gađanja u ovom kvartalu, fokus je dat na lica koja su nedavno završila specijalističku obuku i koja su na dužnost raspoređena u sastav 2.pb/6.pbr.

Po završetku bojevog gađanja, komandant 2.pješadijskog bataljona, pukovnik Sead Šehić, prilikom obilaska strelišta čestitao je rukovaocu gađanja na odličnoj organizaciji izvršenju bojevog gađanja. Takođe je svim učesnicima gađanja čestitao na ostvarenim rezultatima, naglasivši da se samo uz potpuno poštivanje svih propisanih procedura, dobrom organizacijom i zalaganjem mogu postići odlični rezultati i ispuniti zahtjevani standardi.

4 FOTO GALERIJA