Vojni portal

Finalna koordinacijska konferencija za realizaciju bilateralne vježbe „Manjača 21“


U skladu sa planom obuke komandi i jedinica OS BiH za 2021.godinu i bilateralnim sporazumom između MO BiH i MO Republike Srbije, u periodu od 25. do 26. augusta 2021. godine, u kasarni „Kozara“ u Banjaluci i kasarni „Mika Bosnić“ na Manjači, realizovana je Finalna koordinacijska konferencija (FCC) za vježbu „Manjača 21“, koju će na Glavnom poligonu za obuku OS BiH Manjača u mjesecu oktobru 2021.godine realizovati snage iz sastava OS BiH i Vojske Srbije.

Finalna koordinacijska konferencija za vježbu „Manjača 21“ je organizovana sa cilјem da se analiziraju i potvrde rezultati, produkti, kao i zaklјučci sa Glavne planske konferencije (MPC), te definišu obaveze i razmjene odgovarajuće informacije neophodne za realizaciju zadataka do početka navedene vježbe.

Finalna koordinacijska konferencija za vježbu „Manjača 21“ realizovana je kroz dva dana, pri čemu je Glavni tim za planiranje (CPT) prvi dan konferencije organizovao rad po sindikatima funkcionalnih područja u kasarni „Kozara“ u Banja Luci, da bi drugi dan na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači realizovao prezentaciju produkata rada rukovodiocima procesa planiranja vježbe, nakon čega su isti dali zaklјučke i smjernice za dalјi rad.

Pomenutoj konferenciji prisustvovali su zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić sa saradnicima, komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić sa saradnicima, komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović sa članovima komande, predstavnici 4.pbr, 5.pbr, brTP i br ZS i PZO, te predstavnici jedinica koje će učestvovati u pomenutoj vježbi. Ispred Ministarstva odbrane BiH konferenciji je prisustvovao brigadir Miroslav Šukalo, ispred KP OS BiH pukovnik Roberto Gašić i komandant KOiD-a brigadir Slaven Blavicki sa predstavnicima CBO. Tim Vojske Srbije predvodio je pukovnik Viktor Dobrić, a samoj konferenciji prisustvovao je i izaslanik odbrane Republike Srbije u BiH pukovnik Danko Štrbac. U ulozi posmatrača konferenciji su prisustvovali predstavnici savjetodavnog tima EUFOR-a pri 6.pbr, kao i predstavnici NATO Štaba Sarajevo.

Poslije uvodnog obraćanja zamjenika načelnika ZŠ OS BiH za operacije generalmajora Ivice Jerkića, komandanta OK OS BiH generalmajora Radovana Ilića, te predstavnika Vojske Srbije pukovnika Viktora Dobrića, komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović u ime domaćina svim prisutnima zaželio je dobrodošlicu i prisutne upoznao sa realizovanim aktivnostima u periodu između dvije konferencije, nakon čega se prešlo na rad po radnim grupama/sindikatima. Formirane radne grupe su na plenarnom zaklјučku konferencije prezentovali produkte rada koji se odnose na planiranje i organizaciju navedene vježbe.

Prema ocjenama najviših zvaničnika, a prije svega generalmajora Radovana Ilića, brigadira Radovana Jovića, te predstavnika Vojske Srbije pukovnika Viktora Dobrića, ova konferencija je veoma uspješno realizovana što najbolјe pokazuju prezentovani produkti rada i zaklјučci sa konferencije. Takođe, oni su izrazili svoje duboko uvjerenje da će i sama vježba „Manjača 21“ biti uspješno realizovana. Pukovnik Viktor Dobrić, vođa tima Vojske Srbije, u svoje lično ime i ime tima, zahvalio se pripadnicima OS BiH se na profesionalnom odnosu i ukazanom gostoprimstvu.

7 FOTO GALERIJA