Vojni portal

MPV Pružanje pomoći civilnim vlastima u reagovanju na prirodne i druge nesreće – Požar


U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) komandi i jedinica OS BiH za 2021.godinu, u kasarni “Žarko Zgonjanin” u Prijedoru, pripadnici 1.pb/6.pbr su u saradnji sa Vatrogasno-spasilačkom jedinicom Grada Prijedora 30. septembra 2021.godine realizovali Metodsko pokaznu vježbu (MPV) Pružanje pomoći civilnim vlastima u reagovanju na prirodne i druge nesreće – Požar.

Cilj ove vježbe je bio da se prikažu operativne sposobnosti i sinhronizacija dežurnih službi, te da se u koordinaciji sa lokalnom zajednicom prezentuje sposobnost jedinica OS BiH u reagovanju na prirodne nesreće i druge katastrofe. Saradnja sa predstavnicima lokalne zajednice je od velike važnosti za pravovremeno i uspješno reagovanje u kriznim situacijama. Tako je i ova vježba pokazala da jedinice OS BiH imaju kapacitet i razvijenu izuzetno dobru saradnju sa lokalnom zajednicom kao i sposobnost da odgovore izazovima ovakve vrste. 

Komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović je svim učesnicima vježbe čestitao na uspješno realizovanoj vježbi i profesionalnom izvršenju zadataka. U svom obraćanju naglasio je važnost sinhronizovanog djelovanja svih komplementarnih službi u reagovanju na ovakve i slične situacije, te se posebno zahvalio pripadnicima Vatrogasno-spasilačke jedinice grada Prijedora, koji se svakog puta rado odazove pozivu za učešće na vježbama.

Vježbi je pored gradonačelnika Grada Prijedora gospodina Dalibora Pavlovića, prisustvovao i određeni broj zvanica grada Prijedora. Gradonačelnik je svim učesnicima čestitao na prezentovanim sposobnostima i spremnosti, te istakao da je od velikog značaja da pripadnici Vatrogasne-spasilačke jedinice i pripadnici Oružanih snaga BiH imaju dobru saradnju, kako bi pomogli ljudima u nevolji, neumanjujući doprinos i ostalih nadlženih službi.

5 FOTO GALERIJA