O BRTP

MisijaMisija Brigade taktičke podrške OS BiH je priprema jedinica za izvršenje dodijeljenih zadataka, kroz plansku obuku koja će osigurati da sve jedinice budu stalno spremne za:

  • zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH vođenjem bojevih djelovanja u skladu sa osnovnim načelima vojnih operacija;
  • sudjelovanje u operacijama podrške miru, sa ciljem uspostave vladavine zakona i sigurnog i stabilnog okruženja u području operacija;
  • realizaciju zahtjeva civilnih institucija vlasti, za angažovanjem materijalnih i drugih resursa u otklanjanju posljedica prirodnih, industrijskih i drugih nepogoda, a vodeći se osnovnim principima propisanim Vojnom doktrinom OS BiH;
  • provođenje protivminskog djelovanja, u saradnji sa drugim domaćim ili međunarodnim organizacijama, a u cilju stvaranja sigurnog okruženja za stanovništvo u BiH.