O BRTP

Zadaci


  • Obučiti i pripremiti jedinicu za dodijeljene zadatke
  • Taktička podrška jedinicama u izvođenju PDK
  • Taktička podrška jedinicama koje izvode odbranu na brzu ruku
  • Taktička podrška jedinicama u izvođenju pravovremene odbrane
  • Taktička podrška jedinicama u izvođenju kontranapada
  • Izvršiti konsolidovanje
  • Operacije podrške miru
  • Pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće
  • Protivminsko djelovanje