O BRTP

Historijat


Brigada taktičke podrške je formirana na osnovu Odluke Predsjedništva BiH o veličini i strukturi Oružanih snaga BiH iz 2006. godine. Svečanim postrojavanjem dodijeljenog personala na lokaciji kasarne “Rajlovac OS BiH” 12.09.2007. godine završen je proces formiranja komande i jedinica brTP.