O BRTP

Kontakt

Kasarna Rajlovac OS BiH

Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: 033/773-444

Fax: 033/773-465