Vijesti

Obuka 3.voda za intervencije iz sastava Čete za obezbjeđenje i intervencije/bVP/brTP OS BiH


U periodu od 15.11. do 19.11.2021.godine u skladu sa Smjernicama obuke i Kvartalnim kalendarom obuke bVP/brTP za 2021.godinu, realizovana je sedmodnevna obuka 3.voda za intervencije iz sastava Čete za obezbjeđenje i intervencije/bVP.

Navedena obuka je realizovana u kasarni Rajlovac i lokalnom poligonu za obuku u Pazariću. Realizacija obuka je bila bazirana na poslove vojne policije i djelokrug rada vojne policije. U sklopu realizacije obuke 3.voda za intervencije, realizovan je taktički marš jedinice sa naoružanjem i ličnom opremom na pravcu; kasarna Zaim Imamović, Pazarić heliodrom – Poligon za obuku u naseljenom mjestu Planinarski dom Kraljevac“ – strelište B“ – strelište A“ Pazarić.

Ruta za marševanje bila izuzetno zahtjevna, a nakon izvršenog marševanja pripadnici 3.voda za intervencije su pristupili izvršenju situacijskog bojevog gađanja uz naizmjeničnu upotrebu automatske puške M4 5,56 mm i poluautomatskog pištolja CZ999 9 mm.

Sama realizacija situacijskog gađanja zahtijeva dobre pripreme i uvježbanost vojnika u skladu sa propisanim procedurama, kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, a isto tako kako bi vojnici dostigli postavljene standarde i norme. Cilj obuke bVP/brTP u 2021.godini je bio usmjeren na obuku jedinica ranga voda, te da se na taj nin obuće i obnove stečena znanja i vještine personala unutar vodova kao kompaktnih cjelina. Ovo je dobra prilika da se sagleda stanje spremnosti i procjena obučenosti vodova vojne policije za izvršenje zadataka iz djelokruga rada i zadataka vojne policije i dodijeljene misije jedinice. Dodatno opterećenje tokom realizacije navedene obuke stvarala je pogoršana epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini, prouzrokovana širenjem  COVID-19. Uprkos i ovom opterećenju obuka se nije prekidala, te realizacija  obuka se izvodila poštujući odluke MO BiH u vezi zaštite od širenja virusa COVID 19, kao i propisane mjere i preporuke nadležnih kriznih štabova, kako bi se ostvario željeni cilj i namjera komandanta.

4 FOTO GALERIJA