Vijesti

Posjeta delegacije MO R.Srbije, delegacije MO BiH i ZŠ OS BiH brTP na lokaciji OS BiH Rajlovac-Sarajevo


Dana 14.12.2021. godine u skladu sa planom bileteralne vojne saradnje između MO BiH i MO Republike Srbije, delegacije MO RS i MO BiH realizovale su posjetu lokaciji kasarne OS BiH Rajlovac, gdje ih dočekao ispred brTP OS BiH u ulozi domaćina, načelnik štaba brTP OS BiH, pukovnik Boris Listeš sa timom starješina.

Nakon dočeka delegacija u komandi brTP prezentovan je informativni brifing na kome su gostima prezentovane aktivnosti na zaštiti životne sredine i zaštite od požara  koje se provode  u brTP na lokaciji kasarne OS BiH Rajlovac.

Nakon informativnog brifinga izvršen je obilazak lokacije pri čemu su gostima prezentovana raspoloživa PP oprema i sredstva za zaštitu od požara, te je tom prilikom i predstavljeno novo vatrogasno motorno vozilo marke RENAULT ROSENBAUER, koje značajno unapređuje  protivpožarnu zaštitu na lokaciji.

Posjeta je protekla o radnoj i prijateljskoj atmosferi, u toku koje su razmjenjena iskustva u polju zaštite životne sredine i zaštite od požara.

5 FOTO GALERIJA