Vijesti

Smotra deminerske opreme u 2. deminerskoj četi/deminerskog bataljona brTP OS BiH

Komanda deminerskog bataljona na čelu sa izvršnim oficirom majorom Dragom Bukšom, kapetanom Bogdanom Knežićem i stv.1.kl Draganom Vućenovićem je dana 16.12.2021. godine je izvršila smotru deminerske opreme u 2. deminerskoj četi koja je stacionirana na lokaciji kasarne “Sinovi Posavine“ Orašje u procesu redovne pripreme za narednu sezonu PMA u 2022. godini.

Druga deminerska čete je u protekloj godini imala planiranih 1171810m², a ukupno je očišćeno 1019321m² sumnjive površine, pri čemu je pronađeno ukupno protivpješadijskih mina 21 komad i 10 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

6 FOTO GALERIJA