Vijesti

Ministar odbrane BiH sa ključnim osobljem MO BiH posjetio br TP OS BiH na lokaciji Rajlovac


Dana 20.12.2021. godine u kasarni Rajlovac, boravio je Ministar odbrane dr. Sifet Podžić, sa ključnim osobljem MO BiH.

Cilj posjete bio je obilazak Bataljona vojne policije i Vojnoobavještajnog bataljona /brTP OS BiH.

Nakon prijema raporta od strane komandanta brTP OS BiH, brigadira Jasmina Čajića na ulazu u kasarnu Rajlovac, Ministar odbrane BiH sa užim članovima MO BiH, u pratnji generalmajora Radovana Ilića, komandanta OK OS BiH i brigadira Jasmina Čajića, komandanta brTP OS BiH, se uputio u restoran kasarne Rajlovac gdje je upriličen susret Ministra odbrane BiH sa većim dijelom vojničkog, podoficirskog i oficirskog kadra Bataljona vojne policije i Vojnobavještajnog bataljona.

Na samom početku Ministar odbrane BiH je prestavio svoje pomoćnike i savjetnike, te informisao sastav o trenutnim aktivnostima, prioritetima i poteškoćama u radu, naročito u pogledu logističkog snadbjevanja jedinica OS BiH. Nakon uvodnog obraćanja Ministar odbrane BiH ostvario je punu interakciju sa vojnicima, podoficirima i oficirima gore navedenih jedinica, kroz davanje mogućnosti za postavljanje pitanja, i odgovora iz prve ruke od srane Ministra odbrane BiH i njegovih pomoćnika, na postavljena pitanja od strane pripadnika Bataljona vojne policije i Vojnobavještajnog bataljona/brTP OS BiH. Bila je to dobra prilika da vojnici, podoficiri i oficiri ukažu na poteškoće sa kojima se suočavaju u toku izvršenja zakonom propisanih zadataka.

Na kraju Ministar odbrane BiH je pohvalno istakao da se radi o jedinicama koje svoje zadatke i pored poteškoća sa kojima se susreću, izvršavaju na vrijeme precizno i kvalitetno, te nakon zahvale poželio puno sreće, zdravlja i uspjeha u daljem radu.

7 FOTO GALERIJA