Vijesti

Posjeta komandanta brTP OS BiH oklopnom bataljonu/brTP OS BiH


Dana 22.12.2021. godine na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave“ Živinice, oklopni bataljon je posjetio VD komandanta brTP OS BiH brigadir dr. Jasmin Čajić.

Predaju raporta brigadiru Čajiću, izvršio je komandant oklopnog bataljona, major Miralem Čanić. Nakon prihvata komandanta brigade, realizovana je kvartalna kontrola magacina, nakon koje je komandant brTP ustanovio da su magacinski prostori oklopnog bataljona jedni od najurednijih u brTP OS BiH.

Nakon zavšene kontrole magacina, brigadir dr. Jasmin Čajić se obratio pripadnicima oklopnog bataljona i čete ABHO/ brTP OS BiH,  gdje  im  se  zahvalio  na  nesebičnom  obavljanju službe, pohvalio njihov rad, iznio brojne aktivnosti i izazove sa kojim se trenutno susreće brTP OS BiH, te dao smjernice za obuku u 2022. godini. Pored navedenog brigadir Čajić je odgovorio na sva postavljena pitanja prisutnih.

U  sklopu  svoje  posjete,  komandant  brTP  se  upoznao  sa stanjem na lokaciji, mjestima razmještaja tehnike i objekata bataljona i  stanjem sredstava na kojima bataljon radi i izvodi obuku na  lokaciji  kasarna  i  aerodrom „Dubrave“ Živinice.

4 FOTO GALERIJA