Vijesti

Posjeta pomoćnika Ministra odbrane BiH za komunikacije i informatičke sisteme bataljonu veze/brTP OS BiH


Pomoćnik Ministra odbrane BiH za komunikacije i informatičke sisteme gospodin Adnan Kulovac sa saradnicima, brigadir Radovan Bilinac ispred ZŠ OS BiH, pukovnik Milić Ristić ispred Operativne komande OS BiH i pukovnik Željko Josipović ispred brTP su dana 28.12.2021. godine u vremenskom periodu od 10:00 do 13:00 sati, posjetili kasarnu „Miloš Obilić“ Pale, sa ciljem sagledavanja stanja u jedinici po pitanju obuke i materijalno tehničkih sredstava sa kojom bataljon veze raspolaže.

VD Komandanta bataljona veze, major Davor Nikolić je primio delegaciju na čelu sa pomoćnikom Ministra odbrane BiH za komunikacije i informatičke sisteme gospodinom Adnanom  Kulovcem  nakon  čega  je  delegaciju  kroz  informativni  brifing  upoznao  sa trenutnim  aktivnostima  u  jedinici  kao  i  planiranim  aktivnostima  jedinice  u  narednom periodu.

Po završetku informativnog brifinga navedena delegacija je obišla kasarnu „Miloš Obilić“ Pale, gdje ih je komandant bataljona veze upoznao sa lokacijom i materijalno tehničkim sredstvima koja su dodjeljena na upotrebu bataljonu veze brTP OS BiH.

Na kraju posjete, pomoćnik Ministra odbrane BiH za komunikacije i informatičke sisteme gospodin Adnan Kulovac se zahvalio majoru Nikoliću na dobrodošlici i svim pripadnicima bataljona veze na savjesnom i pravovremenom izvršavanju misije koja im je dodjeljena.

Major Davor Nikolić se zahvalio pomoćniku ministra na čestitkama i izrazio zadovoljstvo posjetom visoke delegacije ispred Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH.

3 FOTO GALERIJA