Vijesti

Komandant brTP OS BiH posjetio bataljon veze i izvršio obilazak SKČ Veliki Žep


U sklopu redovnih aktivnosti i Plana obilaska potčinjenih jedinica, od strane komandanta brTP OS BiH, 25.01.2022. godine, V.D. komandanta brigadir Dr. Jasmin Čajić izvršio je obilazak bataljona veze brTP OS BiH, na lokaciji kasarne “Miloš Obilić” Pale i SKČ (stacionarno komunikacijsko čvorište) “Veliki Žep” Han Pijesak.

Komandanta brTP je dočekao izvršni oficir bataljona veze major Damir Osmanović, koji je nakon predaje raporta, brigadiru Čajiću prezentovao stanje kroz informativni brifing na kom su prisustvovali članovi komande bataljona veze i komandiri četa. Cilj brifinga bio je  upoznati komandanta brigade sa trenutnim aktivnostima u jedinici kao i planiranim  aktivnostima jedinice u narednom periodu. Po završetku informativnog brifinga izvršen je obilazak kasarne Miloš ObilićPale, gdje je izvršni oficir bataljona veze major Damir Osmanović upoznao komandanta brigade, brigadira Čajića sa stanjem objekata na lokaciji i materijalno tehničkim sredstvima koja su dodjeljena na upotrebu bataljonu veze brTP OS BiH. Po završetku obilaska jedinice na lokaciji Pale, izvršen je obilazak i Stacioniranog komunikacijskog čvorišta “Veliki Žep” Han Pijesak, gdje je komandant brigadir Jasmin Čajić upoznat sa stanjem na SKČ, uslovima života i rada na istom, kao i svakodnevnim aktivnostima  koje se realizuju na SKČ ”Veliki Žep”, te stanjem putnih komunikacija koje vode do istog. Na kraju posjete, brigadir Čajić zahvalio se majoru Damiru Osmanoviću na profesionalnom pristupu i izrazio zadovoljstvo sa stanjem u jedinici i radom bataljona veze/brTP OS BiH.

4 FOTO GALERIJA