Vijesti

Komandant brTP OS BiH primio je mlade potporučnike raspoređene u jedinice brTP OS BiH


V.D. komandanta brigadir Dr. Jasmin Čajić 26.01.2022. godine izvršio je prijem mladih oficira u činu potporučnika, koji su nakon završene Osnovne oficirske obuke u CPR KOiD-a i na Vojnim akademijama partnerskih zemalja, raspoređeni na dužnosti u jedinicama brTP OS BiH.

Mladi potporučnici raspoređeni u jedinice brTP OS BiH već su uključeni u realizaciju redovnih aktivnosti i obuke, gdje im se ukazala prilika da kroz rad sa ljudima steknu nova iskustva i sposobnosti. Komandant brTP je poželio dobrodošlicu mladim oficirima u svoje lično ime i u ime pripadnika komande brTP OS BiH i tom prilikom  naglasio  potrebu za daljim usavršavanjem, kroz profesionalan angažman na individualnom i kolektivnom planu, vodeći računa o sigurnosti ljudstva i zakonitom izvršavanju propisanih zadataka. Komandant brigadir Čajić je tom prilikom istakao da je poziv oficira prije svega častan poziv i da kroz službu u OS BiH, mladi oficiri imaju mogućnost dodatnog usavršavanja i napredovanja u karijeri. Mladi potporučnici su upoznati sa strukturom Brigade taktičke podrške, životu i radu u jedinici, te zadacima i obavezama koje ih očekuju u daljem radu. Na kraju prijema, mladi potporučnici su se zahvalili komandantu brigadiru Dr. Jasminu Čajiću na profesionalnom i svjetodavnom pristupu, te izrazili zahvalnost i zadovoljstvo  na ukazanoj dobrodošlici u jedinice br TP OS BiH i ponuđenu spremnost da im se pomogne u realizaciji zadataka, kroz pružanje stručne i svake druge pomoći, koristeći znanja i iskustva starijih kolega.

3 FOTO GALERIJA