Vijesti

U kasarni Rajlovac izvršena doobuka ključnog osoblja deminerskog bataljona/ Brigade taktičke podrške OS BiH


Na lokaciji kasarne Rajlovac u prostorijama Centara za PMD i uništavanje NUS- a OS BiH, u periodu od 24.01.2022. do 27.01.2022.godine, realizovana je doobuka ključnog osoblja deminerskoga bataljona.

Cilj doobuke je bio da se izvrši što kvalitetnija priprema za nastavak kampanje deminiranja u 2022. godini. Obuci je prisustvovalo 28 pripadnika deminerskog bataljona i predstavnici BH MAC-a, a istom je rukovodio brigadir Dževad Zenunović. Razmjenjena su iskustva te se kroz diskusiju i razgovor pokalo se doći do najboljih rješenja u cilju što kvalitetnije realizacije zadataka na deminerskim radilištima. U sklopu obuke dana 27.01.2022.godine u vremenskom periodu od 08:00-12:00 sati izvršena je prezentacija BH MAC-a na temu Kako unaprijediti provođenje operacija humanitarnog deminiranja u procesu vraćanja površine i saradnja sa predstavnicima BH MAC-a na terenu. BH MAC je prezentovao učešće deminerskog bataljona u procesu humanitarnog deminiranja u BiH, kao i procenat realizovanih projekata u odnosu na ostale kompanije. Bila je to prilika da se kroz razmjenu iskustava poradi na unapređenju procesa humanitarnog deminiranja u kojem OS BiH i ove godine učestvuju u najvećoj mjeri na kontaminiranim područjima širom Bosne i Hercegovine.

2 FOTO GALERIJA