Vijesti

Deminerski bataljon/ Brigade taktičke podrške OS BiH počeo aktivnosti deminiranja u sklopu projekata ”Mostar bez mina”


Deminerski bataljon/Brigade taktičke podrške OS BiH je u skladu sa odobrenim Planom zimske kampanje humanitarnog deminiranja, angažovao timove za deminiranje na zagađenih površina na području grada Mostara.

U svrhu sagledavanja stanja a samim tim i pružanja podrške deminerskim timovima na terenu, dana 08.02.2022. godine, VD komandanta Brigade taktičke podrške OS BiH, brigadir Jasmin Čajić u pratnji ključnog osoblja deminerskog bataljona OS BiH izvršio je obilazak deminerskih radilišta, MSP Vranjevići i MSP Hum, na području grada Mostara.

Pred početak deminerskih radova na MSP Hum, deminerske timove OS BiH, posjetio je i gradonačelnik grada Mostara gospodin Mario Kordić, te svojim prisustvom je podržao početak radova i tom prilikom istakao važnost i značaj zadatka, koje OS BiH izvršavaju radi deminiranja minama zagađenih područja, te istakao svoju zahvalnost za angažman OS BiH na ovom prije svega opasnom i humanitarnom zadatku i samim tim čine život sigurnijim za život građana lokalnih zajednica BiH.

3 FOTO GALERIJA