Vijesti

Od strane ključnog osoblja Deminerskog bataljona/ Brigade taktičke podrške u kasarni Rajlovac, prezentovana je stručna analiza PMA (protiv minskih akcija) za 2021. godinu


U kasarni “Rajlovac” u amfiteataru Centra za PMD realizovana je stručna analiza protiv minskih akcija (u daljem tekstu PMA) OK OS BiH za 2021.godinu u periodu od 09.02. do 10.02.2022.godine. Stručnu analizu je otvorio brigadir Dževad Zenunović.

Tokom iznošenja analize svih učesnika u procesu PMA skrenuta je pnja na realne probleme sa kojima su se susretali demineri koji realizuju PMA kao i ometače koji su u toku prle godine stvarali zastoje u procesu PMA. Predloženi su i načini na koji se svi problemi mogu otkloniti uz pomoć svih struktura OS BiH kao i pomoći međunarodnih i domaćih institucija kao i organizacija koji se bave poslovima deminiranja.

Ukupna realizacija PMA za 2021.godinu iznosi 2 249 733 m2 ili 71,65% od ukupnog plana, što je izuzetan učinak obzirom da je veliki broj ometača koji su uzrokovali zastoje, te zbog pandemija korona virusa. U toku cijelokupnog deminiranja u 2021.godini pronađeno je i uništeno:

-   94 - protiv pješadijskih mina

-   1 - protiv tenkovskih mina

-   1285 - Neeksplodiranih ubojnih sredstava

Ono što je vno istaći da je Deminerski bataljon spreman za realizaciju ljetne kampanje deminiranja 2022.godine u smanjenom kapacitetu sa 22 tima zbog nedostatka akreditovane opreme, m/v i sanitetske opreme. Kompletna analiza je realizovana uz strogo poštivanja svih mjera na suzbijanju pandemije Corona virusa.

6 FOTO GALERIJA