Vijesti

Doobuka medicinskog osolja Deminerskog bataljona/Brigade taktičke podrške OS BiH

Na  lokaciji  kasarne  Rajlovac „ u  periodu  od  21. do 25.marta 2022. godine održana je  doobuka medicinskog osoblja Deminerskog bataljona (5 pripadnika) koji su nakon završene Osnovne obuke za podoficire u Centru za osnovnu obuku/KOiD rasporeni u Deminerski bataljon.

Doobuka je izvodena na osnovu odobrenog Plana doobuke medicinskih tehničara. Izvodač obuke je vodnik Sandra Milić, a za koordinatora između Deminerskog bataljona i Centra za PMD i uništavanje NUS-a/KOiD/KP OS BiH odreden je kapetan Bogdan Kić koji je pratio tok i realizaciju obuke.

Dana 24.03.2022.godine izvršeno je testiranje gdje svih pet pripadnika je uspješno završilo planiranu doobuku.

4 FOTO GALERIJA